Dragter

DRAGTER

Foreningen yder ikke tilskud til dragter.
Der må påregnes en merudgift og dette aftales indivuduel på holdet mellem forældrer/værge og instruktør.